De VASH-C

Vragenlijst adem-stem-hoesten na Covid-19 (VASH-C)

Samen met Ilse van Griensven, logopedist van het Deventer Ziekenhuis, zijn we hard aan het werk geweest met het ontwikkelen van de vragenlijst adem-stem-hoesten na Covid-19. Sinds april kan deze gedownload worden. De vragenlijst kan ingezet worden door logopedisten en verwijzers. Maar ook andere disciplines zoals fysiotherapeuten kunnen er gebruik van maken.

De VASH-C bestaat uit 21 klachten of beperkingen. De cliënt geeft op een 5-puntsschaal bij iedere klacht of beperking aan in hoeverre hij/zij hier in de afgelopen twee weken last van heeft gehad. De vragenlijst kan in 2 minuten worden ingevuld.

De vragenlijst kan vooraf online door de cliënt zelf online worden ingevuld of tijdens een eerste direct behandelcontact. Op basis van de gegeven antwoorden maakt de behandelaar samen met de cliënt een inschatting van welke hulp nodig is, rekening houdend met de belastbaarheid van de cliënt.

Wanneer de cliënt de vragenlijst invult via de website van de logopedist is aanvullende informatie op de website nodig om de cliënt inzicht te geven in de hulp die in een direct contact of via beeldbellen door de logopedist geboden kan worden.

Inmiddels hebben we de lijsten vertaald in het Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.