2. Adem en Spreken

• Adem en spreken, een vanzelfsprekend proces?
• Hoe werkt de adem bij het spreken?
• Hoe kunnen we ontspannen spreken?

In het tweede hoofdstuk ‘Adem en Spreken’ gaan we in op hoe adem werkt bij het spreken. We bekijken of adem en spreken wel zo’n ‘vanzelfsprekend’ proces is en wat er gebeurt als het spreken extra moeite kost.

We geven tips die ervoor zorgen dat je ontspannen kunt spreken.

Als consultant moet je op het juiste moment met de juiste stem je boodschap zo overtuigend mogelijk overbrengen. Als je snel denkt ga je vaak ook te snel spreken. Het gevaar is dat het spreken dan onduidelijk wordt en dat je buiten adem raakt. Finesse geeft aan dat het belangrijk is om rustig te spreken met punten en komma’s en met voldoende mimiek om de boodschap duidelijk over te brengen.