3. Adem en Stem

  • Stemgeven, hoe doe je dat eigenlijk?
  • Wanneer de stem klachten geeft.
  • Hoe kunnen we ontspannen stemgeven?
  • Adem- en Ontspanningstherapie binnen de behandeling van stemklachten

In hoofdstuk drie ‘Adem en Stem’ bespreken we hoe de stem werkt en wat er gebeurt met de stembanden als je teveel druk zet op de keel. We laten zien hoe we ademen tijdens stemgeven en wat er gebeurt als de stem hapert. 

 

Nelleke vertelt over hoe zij er door de logopedie achter is gekomen dat haar stemklachten veel te maken hebben met spanning. Hoe stress invloed heeft op haar manier van ademen en hoe dat weer zijn  weerslag heeft op het gebruik van de stem.