6. Adem en Boeren, Winden, Hikken, Verslikken en Hoesten

  • Wat verstaan we onder boeren, scheten, hikken en verslikken?
  • Welke invloed heeft de adem op boeren en scheten?
  • Wat kun je doen om overmatig boeren of scheten onder controle te krijgen?
  • Kan hikken of verslikken komen door een ontregelde ademhaling?

Tot slot bespreken wij in het laatste hoofdstuk ‘Adem en boeren, scheten, hikken, verslikken en hoesten’ de bijkomende klachten die wij ook veel tegenkomen in de dagelijkse praktijk. We bekijken welke invloed de adem heeft op overmatige boeren of scheten en of je hier iets aan kunt doen.

We leggen uit hoe de hik ontstaat en hoe het komt dat wij ons verslikken. We onderzoeken de link tussen onnodige spanning en overmatig hikken, verslikken, boeren en hoesten.

 

Dine heeft veel last van slijm en hoesten. Ze hoest de hele dag door en dat is heel irritant. Het werken aan de adem geeft haar meer rust en meer ruimte in de keel en in het strottenhoofd. Ze weet nog niet goed hoe ze de hoestprikkel moet onderdrukken.

 

 

Jaap is docent Engels op de IVA, instituut voor autobranche en management en heeft last van overmatig boeren/oprispingen, vooral na het lesgeven en in de auto. De kwaal is nog niet weg maar wat helpt is gedoseerd spreken en bewust kauwen en slikken. Rustig spreken past alleen niet zo goed bij Jaap.